Organisk räckvidd

Att ha en närvaro i sociala medier är idag en självklarhet, men konkurrensen om visningar, klick och engagemang blir allt hårdare. Det gäller att dela kvalitativt material som verkligen är relevant för målgruppen. Och inlägg behöver nu postas med högre frekvens än förr för att nå tillräckligt många.

Annonsering på Facebook och Instagram

Facebook och Instagram är väldigt kostnadseffektiva kanaler att annonsera i och möjligheterna att nå just din specifika målgrupp är stora. Samtidigt krävs det en hel del kunskap för att ta fram och optimera högpresterande kampanjer.

Kvalitetsinnehåll

Vi producerar rörligt innehåll, film, inläggsbilder och alla typer av annonser för era sociala medier. Anpassat efter målgruppen och enligt aktuella formatspecifikationer. Vi finns tillhanda för allt från rådgivning och strategi till produktion och distribution.

Sociala medier för organistioner och företag

Svårövertygade konsumenter
Enligt statistik från 2019 upplever 4 av 10 att tiden de spenderar på sociala medier inte är meningsfull.
Användare av de olika plattformarna har blivit mer privata och måna om att kontrollera vilka typer av innehåll och annonser de ser. Det har också visat sig att allt färre delar och reagerar på inlägg. Svåra tider för marknadsförare med andra ord.

Förändringar är vardag för den som jobbar med sociala medier. Antalet annonsörer på Facebook ökar ständigt, men antalet användare ökar inte i samma takt, därmed pressas priserna uppåt. Nya användarbeteenden och algoritmförändringar gör att det blir allt viktigare att följa aktuella rekommendationer för innehåll och format. Video tar över allt mer men vi får allt kortare tid på oss att säga det vi vill.

Hur kan vi hjälpa er?
Trots alla utmaningar finns det faktiskt stora möjligheter att nå ut om det görs på mottagarnas villkor. Vi har lång erfarenhet av marknadsföring i sociala medier, både strategiskt och operativt, och vet vilken typ av innehåll som ger bäst effekt. 

Mer information vårt erbjudande

Ladda ner vårt produktblad »

Digeffects erbjudande

Vi kan hjälpa till med allt från rådgivning kring sociala medie-strategi, annonsering, framtagande av innehåll och konsulttjänster. Hör av er så ser vi vad vi kan göra för just er!

Kontakt