För egenföretagare

Många egenföretagare känner att de saknar tillräckliga kunskaper för att marknadsföra sig i sociala medier och andra digitala kanaler som exempelvis Google Ads.

Nå potentiella kunder

Vi erbjuder rådgivning och stöd kring hur egenföretagare kan få sin verksamhet att synas mer och få fler kunder.

Personlig rådgivning

I vår tjänst erbjuder vi egna företagare personlig rådgivning kring allt som har med digital marknadsföring att göra.

Rådgivning digital marknadsföring

Vi kan till exempel hjälpa till med

• generell rådgivning kring hur sociala medier fungerar

• konkreta tips hur du startar konton i olika kanaler och anpassar dem till din verksamhet

• kunskap kring annonsering i digitala kanaler, exempelvis via Google Ads, Facebook/ Instagram och LinkedIn

• konkreta tips på hur du som företagare själv kan skapa relevant innehåll på kontinuerlig basis

• genomlysning av befintlig marknads- eller kommunikationsplan med förbättringstips. Alternativt rådgivning kring hur du kan ta fram en ny plan från grunden.

Mer information vårt erbjudande

Ladda ner vårt produktblad »

Digeffects erbjudande

Vi har en mångårig erfarenhet av strategiskt och operativt arbete inom digital marknadsföring och vet vilka utmaningar egenföretagare kan ställas inför men även vilka möjligheter som finns för spridning och varumärkesbyggande.

Rådgivningen genomförs över telefon och kan vara i upp till 60 minuter.

Kontakt