För organisationer, ideella- eller medlemsorganisationer, är överlevnaden beroende av privatpersoners engagemang och en stadig tillväxt av medlemmar. Det kan dock vara en utmaning att nå ut tillräckligt då resurserna ofta är begränsade såväl i antal medarbetare som budget. Samtidigt har möjligheterna för organisationer att nå ut till rätt personer faktiskt aldrig varit större. Vi kan hjälpa er att utnyttja denna potential.

Syftesdrivna verksamheter som exempelvis fackförbund eller patientföreningar arbetar med viktiga frågor och goda ändamål. Tyvärr är dock budgeten och personalresurserna ofta begränsade jämfört med vinstdrivande företag i den privata sektorn. Därför är det än mer viktigt att investera i rätt typ av marknadsföring, och ta tillvara på de möjligheter som marknadsföring erbjuder.

Digital marknadsföring är mycket tids- och kostnadseffektiv jämfört med mer traditionella metoder. Idag når organisationer bäst ut till potentiella medlemmar där de befinner sig, det vill säga på sociala medier, i sökresultat på Google och på YouTube.

Sökordsmarknadsföring med Google Ads (SEM)

Google Adgrants är Googles förmånsprogram för ideella organisationer och innebär kostnadsfri Google Ads-annonsering till ett värde av ca 80 000 kronor (10 000 US-dollar) per månad. Digeffect har expertkompetens inom Google AdGrants och erbjuder organisationer hjälp med att utforma sin ansökan, implementera systemet, skapa annonser, driva Google AdGrantskontot och successivt optimera annonskampanjerna. Mer om hur vi jobbar med Google AdGrants»

Sociala medier

Annonsering på Facebook, Instagram och LinkedIn är ett bra sätt att nå ut med era budskap eller erbjudanden för att attrahera rätt individer. Både när det gäller att driva konverteringar och för att öka den generella varumärkeskännedomen. Det är också viktigt att hålla igång relationen med era följare i flödet i era sociala kanaler. Organiskt engagemang kräver kvalitativt, relevant innehåll, som är lätt för mottagaren att ta till sig.

Engagerande rörligt innehåll

Ni som organisation har ett viktigt syfte. Men det kan vara knepigt att förmedla budskap och värderingar så att de fångar mottagaren. Rörlig bild drar till sig ögats uppmärksamhet bättre än något annat media och ger dig fem gånger större chans att inleda en konversation med dina följare i sociala medier. Vi hjälper er ta fram engagerande rörligt innehåll för sociala medier och webb, som hjälper er att bygga en relation med både befintliga och potentiella medlemmar. Mer om hur vi jobbar med rörligt innehåll»

Om oss

Vi på Digeffect har lång erfarenhet av att jobba med marknadsföring och medlemsrekrytering för ideella organisationer, vi har en unik förståelse för vilka utmaningar – men också stora möjligheter – medlemsstyrda organisationer har för att nå ut idag. Vi finns tillhanda för allt från rådgivning och strategi till produktion och distribution. Snabbt, enkelt och till ett rimligt pris. För Digeffect är det självklart att ha kollektivavtal, något som tyvärr är sällsynt i byråvärlden. Läs mer om Digeffect»

Läs om vårt erbjudande

Ladda ner vårt informationsblad»