Visa upp varumärket

Den grafiska manualen är ett företags eller organisations viktigaste verktyg för alla medarbetare att kunna kommunicera ett starkt och konsekvent varumärke.

Digitalt först

Idag behöver en grafisk profil ta höjd för uttrycket i de digitala kanalerna i första hand. Trots detta läggs ofta alldeles för stort fokus på trycksaker. Helt annan teknik och regler gäller i dagens digitala landskap.

Vad kan vi hjälpa er med?

Vi ser över, uppdaterar eller tar fram en helt ny grafisk profil, inklusive innehållsmallar, för era digitala behov. Och vi gör det snabbt, enkelt och till ett rimligt pris.

Grafisk profil

Digitalt före tryck
Den grafiska manualen är ett företags eller organisations främsta verktyg för att kommunicera ett starkt och konsekvent varumärke. Under en lång tid har standarden för grafiska profiler varit att fokusera på varumärkets utseende i trycksaker, vilket inte är lika gångbart i dagens digitala verklighet.

Att anpassa det visuella uttrycket till dagens tekniska förutsättningar för webb, sociala medier och inte minst rörligt material är viktigt för att kunna behålla och öka varumärkeskännedomen. En och samma logotyp kan exempelvis fungera bra i en broschyr men ha helt fel förutsättningar för en webbsida som visas på en liten mobilskärm. Fler krav på tillgänglighet för användare med speciella behov är också en bra sak att ta höjd för.

Hur den kan användas
En grafisk manual ska såklart innehålla vissa grundspecifikationer men bör framför allt kunna användas som en verktygslåda för kreativitet snarare än en avskräckande regelbok. Man brukar säga att manualen ska ersätta ett samtal eller personligt möte och den ska helst kunna användas av människor med olika utbildnings- och erfarenhetsnivå.

Hur kan vi hjälpa er?
Vare sig det handlar om att ta fram en helt ny profil eller en mindre uppdatering av befintlig är det viktigt att veta vad ni vill kommunicera och till vem. Vi hjälper till att identifiera era relevanta målgrupper och hur ni vill att de ska uppfatta er. Utifrån det arbetar vi sedan fram en skräddarsydd manual som hjälper er att framstå från er bästa sida, anpassat för de medier och kanaler som ni valt för er kommunikation. Vi kan även ta fram mallar för olika typer av innehåll ni vill kunna skapa själva.

Vår kompetens
Digeffect har en mångårig erfarenhet av grafiskt arbete och en god förståelse för hur den grafiska manualen ska utformas för att faktiskt komma till nytta för hela organisationen.

Läs mer om Digeffects erbjudande

Ladda ner produktblad »

Digeffects erbjudande

Digeffect erbjuder tre grundpaket för grafiska profiler. Utöver det kan vi naturligtvis erbjuda andra flexibla lösningar som passar just ert behov.

1. Översyn
Vi granskar och utvärderar er befintliga grafiska profil och kommer därefter med rekommendationer för förbättring.

2. Uppdatering 

En uppgradering av er befintliga grafiska profil med fokus på anpassning till digitala medier och kanaler. Inklusive en digital verktygslåda med mallar för olika typer av innehållsproduktion.

3. Totalt omtag

Vi startar från grunden och tar fram en enklare varumärkesplattform, skapar en helt ny grafisk profil utifrån era behov. Inklusive en digital verktygslåda med mallar för olika typer av innehållsproduktion.

Kostnad: pris varierar efter storlek på uppdraget, tag kontakt för en offert.

Kontakt