10 000 USD per månad

Google Adgrants ger 10 000 US-dollar per månad i AdWordsannonsering till ideella organisationer.

Vad innebär AdGrants för er?

Med AdGrants ökar ni synligheten och kan dramatiskt öka antalet besökare till er webbplats. Det kan leda till fler medlemmar, ökade intäkter och ökat genomslag i opinionen.

Det här gör Digeffect

Digeffect kan Google Grants och erbjuder organisationer att bistå med ansökan, skapa annonser, hantera kontot och successivt optimera annonskampanjerna. Kontakta oss och vi ger förslag på hur vi går vidare.

Det här är Google AdGrants

Google Adgrants är Googles förmånsprogram för ideella organisationer och innebär kostnadsfri Ads-annonsering på Googles söksidor, till ett värde av 10 000 US-dollar per månad. Digeffect är erfarna inom Google AdGrants och erbjuder organisationer att bistå med ansökan, implementera systemet, skapa annonser, driva Google AdGrantskontot och successivt optimera annonskampanjerna.

Vad kan detta betyda för er?
Med en annonsbudget på drygt 80 000 svenska kronor per månad kan er organisation få en betydligt högre synlighet inom de frågor ni jobbar med. Synlighet leder till kännedom som ligger till grund för påverkan och handling. Genom att öka trafiken till er webbplats ges ni också möjlighet till ökad effekt i ert arbete.

Det kan handla om ökat antal medlemmar, eller ökade volymer om ni jobbar med insamlingsverksamhet. Och att kunna påverka opinionen i riktning mot era mål och visioner.

Alla ideella organisationer har möjlighet
Ideella organisationer, stiftelser och samfund har möjlighet att ansöka för Google AdGrants. Google Ads är idag den mest använda annonseringslösningen och 35 000 organisationer globalt använder idag Google Grants för detta. Samtidigt är det många som fortfarande inte känner till AdGrants och dess fördelar, och vi ser det därför som vår uppgift att sprida möjligheten till så många organisationer som möjligt.

Upplev kraften i AdGrants
Google Ads är idag världens mest avancerade annonseringsverktyg för dator, läsplatta och mobiltelefon. En Ads-annons visas enbart för personer som söker efter ord och uttryck som är relevanta för er, och annonsörer har möjlighet att följa upp och mäta effekten i varje enskild annons. På så sätt är det möjligt att successivt optimera annonserna så att kvaliteten och effekten stiger och leder till bättre resultat.

Vad gör Digeffect?
Digeffect är experter inom Google AdGrants och erbjuder organisationer att bistå med ansökan, sätta upp och utveckla annonskontot för Google Ads och även driva Adskontot och successivt optimera annonskampanjerna. Men framförallt så erbjuder vi lösningar som passar just era behov. Antingen genom enstaka insatser (till exempel att bistå med ansökan) om er organisation i övrigt kan göra det löpande arbetet, eller så ta ett större ansvar för hela processen där Digeffect bistår med ansökan, sätter upp annonskontot, skapa annonserna och sökordskampanjerna, och även sköter det löpande optimerings- och utvecklingsarbetet.

Fördelen med att låta Digeffect göra även det löpande arbetet är att det ökar möjligheten att använda en större andel av det erbjudna annonsutrymmet. I praktiken har det visat sig att de flesta organisationer som blivit beviljade Google AdGrants endast lyckats använda en mindre del av det erbjudna annonsutrymmet. Digeffect känner däremot till hur kampanjerna kan utformas och optimeras för att säkerställa ett högt resursutnyttjande, vilket också leder till en betydligt högre effekt i kampanjerna.

En annan fördel med att anlita Digeffect för det löpande arbetet med AdGrants är att Grantskonceptet innehåller vissa programpolicys och regler som måste kännas till. Exempelvis måste kontot bearbetas aktivt för att kunna behållas över tid. Om annonserna får för dålig genomslagskraft avaktiveras AdGrants för organisationen, och ansökan måste göras om för att eventuellt kunna få tillbaka dem.

Digeffects erbjudande

Digeffect erbjuder två olika paket för att komma igång med Google AdGrants.

1. Komma-igång-paketet:

– Digeffect ansvarar för ansökan i två olika steg.
– Sätter upp kampanj för Google Non-profit
– Upprättar Adskonto med baskampanj och annonsgrupper
– Kort introduktion i Google Ads / AdGrants för person/er som ska förvalta annonskontor

Kostnad: 24 000 kr exkl. moms. OBS! Om ansökan avslås utgår endast halva kostnaden.

2. Totalpaket med löpande hantering och optimering:

– Allt som ingår i paket 1 (ansökan och initiering)
– Löpande optimering och utveckling av annonskontot
– Regelbunden uppföljning, rapportering och analys

Kostnad: tag kontakt för offert.

Kontakt

Klarar du AdGrants-quizet?