Digeffect är en digital marknadsföringsbyrå som kan få ditt företag eller organisation att synas mer och få ett större genomslag. Detta oavsett om det handlar om att öka försäljningen av en vara eller tjänst, att nå ut med ett budskap eller få din organisationen att växa och få fler medlemmar.

Vad gör då Digeffect? Konkret erbjuder Digeffect tjänster inom onlineannonsering (AdWords, Youtube, sociala medier) men också skapande av content för olika digitala plattformar. Till det kommer också möjligheten att få utbildning för att själv kunna jobba mer självständigt inom dessa områden.

Det har förmodligen inte undgått någon att annonseringen (likt annan marknadskommunikation) på kort tid blivit alltmer digital. Vilket givetvis också är en stor vinst för de som vill nå ut med sitt budskap, eftersom den digitala kommunikationen är mer rakt på, lättare att målgruppsanpassa, men framförallt mätbar och jämförbar. Till skillnad från en annons i en dagstidning, kan du i en digital annons följa upp resultatet av annonseringen på ett helt annat sätt, och också använda kunskaperna av det för att fortsätta utveckla ditt budskap och sättet att få ut det. Med onlineannonsering som till exempel via Google AdWords, så syns ditt budskap också kopplat till det som kunderna eller intressenterna faktiskt själva söker efter. Resultatet blir då mer effektfullt, och samtidigt mer ekonomiskt, då du endast betalar för de annonser som aktiveras.

Google AdGrants
Inom onlineannonseringen finns en oerhörd möjlighet för ideella organisationer i form av Google AdGrants. Jag kommer att skriva om det mer på den här bloggen framöver då det är ett område som är starkt outnyttjat, och det finns en stor kunskapslucka att fylla för de som jobbar inom den ideella sektorn. Adgrants är Googles förmånsprogram för ideella organisationer och innebär kostnadsfri AdWords-annonsering på Googles söksidor, till ett värde av 10 000 US-dollar per månad. En av Digeffect verkligt starka erbjudanden är att kunna bistå organisationer med ansökan till AdGrants, implementera systemet, skapa annonser, driva AdWordskontot och successivt optimera annonskampanjerna. Läs mer om AdGrants-erbjudandet här.

Samtidigt som den digitala annonseringen har stora möjligheter så har den också utmaningar. Hur ska du tränga genom bruset och upplevas som relevant, i en miljö där många konkurrerar med liknande budskap? Det är här content kommer in i bilden, där du som företag eller organisation måste kunna backa upp budskapet med ett seriöst innehåll som samtidigt är underhållande nog att väcka folks uppmärksamhet. Att skapa detta innehåll kan vara en utmaning när de sociala kanalerna får en allt större roll i marknadskommunikationen, och kravet/förväntningarna på till rörligt innehåll växer.

Jag som startar Digeffect heter Tomas Bergqvist och har en bakgrund som marknadsförare/marknadsansvarig- och strateg sedan 15 år tillbaka. Jag har också jobbat med foto/video, vilket ger en stark förmåga att producera/hantera content som är relevant i dagens digitala miljö.

Nu startar vi!